หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
การปรับปรุงถนน  198 11 2 พ.ค. 2562
การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์  145 0 28 ม.ค. 2562
การก่อหนี้ผูกพัน  135 1 28 ม.ค. 2562
อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ  130 0 28 ม.ค. 2562
หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ  108 0 28 ม.ค. 2562
หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ  110 1 28 ม.ค. 2562
จ่ายขาดเงินสะสมเงินเดือนพนักงานเทศบาลกรณีใช้เทศบัญญัติปีเก่าไปพลางก่อน  104 0 28 ม.ค. 2562
กรณีหารือการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. กรณีกำหนดจัดงานประเพณี \"สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง\"  160 1 22 พ.ย. 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/18327 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล   227 0 12 พ.ย. 2561
ขอปรึกษางานท่านรอง ฯ ค่ะ  165 2 8 พ.ย. 2561
รถยนต์ราชการต้องทำประกันภัยความเสียหายหรือไม่ มีคำตอบ  192 0 24 ต.ค. 2561
การทดสอบความแข็งแรงของลูกปูน งานคอนกรีต  247 0 18 ต.ค. 2561
หน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ E-biding   193 0 16 ก.ค. 2561
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ในส่วนที่ อปท รับผิดชอบ  209 0 28 พ.ค. 2561
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   1788 0 27 เม.ย. 2561
แนวทางการชี้แจงการจัดซื้อ  279 0 27 เม.ย. 2561
มติ ก.อบต.สิงห์บุรี ครั้งที่ 12/2560  448 1 17 ม.ค. 2561
การร้องเรียน / การอุทธรณ์ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560  497 0 30 ต.ค. 2560
การตรวจการจ้างก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง  442 0 19 ต.ค. 2560
หารือกรอบระยะเวลาการวินิจฉัยข้อทักท้วงของ ผวจ.  738 1 19 ต.ค. 2560
  (1)     2      3      4      5   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,587,439 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com