หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562   13 ก.พ. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด   7 ม.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (ฉบับที่ ๒)   26 พ.ย. 2561 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง สห.ถ. 28002 สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางเลา-บ้านโพกรวม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลโพกรวม    7 มี.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)   15 ก.พ. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 ตำบลโพกรวม   12 ก.พ. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน บ้านนางบัวลอย ศิริทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม   12 ก.พ. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม 142 เมตร วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม   12 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)   29 ม.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)   29 ม.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา วัดโคกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโพกรวม   15 ม.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายวิมล สว่างแก้ว   7 ม.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 77
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2558
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทร : 036-510-803 , 036-511-072
จำนวนผู้เข้าชม 2,446,930 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com